Sojusz Lewicy Demokratycznej

Video: Konferencja komunalna Radnej SLD Jolanty Bana


Podczas konferencji gdańskiej radnej Jolanty Banach zaprezentowane zostały wyniki ankiet dystrybuowanych od kilku miesięcy wśród lokatorów mieszkań komunalnych.


Komentarze