Sojusz Lewicy Demokratycznej

Dokumenty - powiat: Gdańsk

 

 

 

 

ANKIETA

DLA LOKATORÓW MIESZKAŃ KOMUNALNYCH

W MIEŚCIE GDAŃSK

 

 

 

We wrześniu 2011 roku Miasto Gdańsk podwyższyło opłaty czynszowe
w lokalach komunalnych. Podstawowa stawka czynszu za metr kwadratowy mieszkania wynosi obecnie 10,20 zł. W efekcie ponad 90% najemców płaci więcej niż dotychczas. Opłaty te są wyższe niż np. w spółdzielniach mieszkaniowych, mimo iż standard mieszkań komunalnych jest zwykle o wiele niższy. Miasto uznało jednak zmianę opłat za sukces, gdyż zwiększyły się przychody Miasta z czynszów.

 

Nikt jednak nie zbadał dotychczas wpływu, jaki wywarła ta podwyżka na sytuację lokatorów mieszkań komunalnych. Dlatego chcemy się od Państwa dowiedzieć, jaką  część dochodów pochłaniają opłaty czynszowe, czy korzystają Państwo z obniżek, czy próbowali Państwo zamienić mieszkanie na inne, czy Miasto przeprowadziło obiecane remonty oraz jak zmienił się Państwa poziom życia.

 

Ankieta jest anonimowa i nie wymaga podania przez Państwa danych osobistych. Uzyskane informacje służyć będą tylko do określenia wpływu reformy czynszowej na życie lokatorów mieszkań komunalnych i zaproponowanie zmian.

 

Serdecznie prosimy o jak najbardziej dokładne odpowiedzi.

 

 

 

 

 

 

Jestem najemcą mieszkania komunalnego

 

w dzielnicy ….......................................................

 

o powierzchni ......................... m2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSZĘ ODPOWIEDZIEĆ NA PONIŻSZE PYTANIA:

 

Pytania nr 1-3, 6, 11-12, 14 i 16 są skierowane do wszystkich.

Pytania nr 4-5, 7-10, 13 i 15 są skierowane do osób spełniających warunki

zawarte w pytaniach.

Dodatkowo na ostatniej stronie znajdą Państwo miejsce na wyrażenie innych

opinii.

 

 

 

 

 

1. Wydatki na czynsz stanowią:

 

(proszę podkreślić odpowiedź):

●) do 20% moich/naszych dochodów „na rękę”

●) od 20% do 30% dochodów „na rękę”

●) od 30% do 50% dochodów „na rękę”

●) ponad 50% dochodów domowników „na rękę”

 

(lub wpisać kwoty):

Czynsz wynosi……..zł.; mój/nasz dochód „na rękę” wynosi……zł.

 

 

 

2. Opłaty mieszkaniowe razem (czynsz +energia + inne opłaty) stanowią:

 

(proszę podkreślić odpowiedź):

●) Do 20% moich/naszych dochodów „na rękę”

●) 20% - 30% dochodów „na rękę”

●) 30% - 50% dochodów „na rękę”

●) Ponad 50% dochodów „na rękę”

 

(lub wpisać kwoty):

Opłaty mieszkaniowe wynoszą……..zł.; mój/ nasz dochód „na rękę” wynosi……zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Proszę podkreślić właściwą odpowiedź:

 

●) korzystam z obniżki czynszu

●) nie przysługuje mi obniżka czynszu

 

 

 

         4. Proszę odpowiedzieć w przypadku niekorzystania z obniżek:

 

            Z obniżek nie mogę skorzystać z powodu (proszę podkreślić odpowiedź):

 

            ●) przekroczenia kryterium dochodowego/progu dochodu

            ●) przekroczenia kryterium powierzchni mieszkania

            ●) przekroczenia zarówno kryterium dochodu jak i powierzchni mieszkania

 

 

 

                   5. Proszę odpowiedzieć w przypadku przekroczenia kryterium

                    powierzchni:

 

                        ●) powierzchnia mojego mieszkania przekracza metraż uprawniający do obniżek

                        o: …………..m²

                        (dla przypomnienia:

                        metraż uprawniający do obniżki wynosi:

                        45,5 m² - dla 1 osoby,

                        52 m² - dla 2 osób,

                        58,5 m² - dla 3 osób,

                        71,5 m² - dla 4 osób,

                        84,5 m² - dla 5 osób,

                        91 m² - dla 6 osób,

                        97,5 m² - dla 7 osób,

                        104 m² - dla 8 i więcej osób)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Proszę podkreślić właściwą odpowiedź:

 

●) starałem/starałam się o zamianę mieszkania na mniejsze

●) nie starałem/starałam się o zamianę mieszkania na mniejsze

 

 

 

            7. Proszę odpowiedzieć, jeśli dokonał/a Pan/Pani zamiany mieszkania

         na mniejsze (proszę podkreślić właściwą odpowiedź):

 

            ●) sam/sama znalazłem/znalazłam mieszkanie do zamiany

            ●) ofertę zamiany otrzymałem/otrzymałam od Miasta

 

 

 

                        8. Proszę odpowiedzieć, jeśli skorzystał/a Pan/Pani z oferty zamiany                               przedstawionej przez Miasto

                   (proszę podkreślić właściwą odpowiedź):

 

                        ●) mieszkanie nadawało się do zamieszkania

                        ●) mieszkanie wymagało remontu(można opisać zakres remontu)

                        ……………………………………………………………………...............................

                        ……………………………………………………………………...............................

                        ……………………………………………………………………...............................

                        ……………………………………………………………………...............................

                        ……………………………………………………………………...............................

                        ……………………………………………………………………...............................

 

 

 

                        9. Jeśli mieszkanie zamienne wymagało remontu, to czy

                   (proszę podkreślić właściwą odpowiedź):

 

                        ●) wykonał je GZNK (Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych)

                        ●) musiałem/musiałam wykonać remont na własny koszt

 

 

 

                        10. Proszę podkreślić właściwą odpowiedź w przypadku braku                                      możliwości zamiany:

 

                        ●)  brak ofert ze strony Miasta

                        ●)  oferty są, ale mieszkania wymagają remontu, na który mnie nie stać

                        ●)  inne powody (proszę napisać jakie)                                 

                        ……………………………………………………………………...............................

                        ……………………………………………………………………...............................

                        ……………………………………………………………………...............................

                        ……………………………………………………………………...............................

                        ……………………………………………………………………...............................

                        ……………………………………………………………………...............................

11. Podwyżka czynszu (proszę podkreślić właściwą odpowiedź lub kilka odpowiedzi):

 

●) nie obniżyła dotychczasowego poziomu życia mojego i mojej rodziny

●) pogorszyła moją sytuację i mojej rodziny

●) zmusiła do rezygnacji z innych ważnych wydatków (można napisać jakich)

 ……………………………………………………………………...............................

 ……………………………………………………………………...............................

 ……………………………………………………………………...............................

 ……………………………………………………………………...............................

 ……………………………………………………………………...............................

 ……………………………………………………………………...............................

●) spowodowała, że zmuszony byłam/byłem się zadłużyć

 

 

12. Czy przed podwyżką czynszów GZNK wykonywał remonty

(proszę podkreślić jedną lub dwie odpowiedzi):

●) w Pana/Pani mieszkaniu

●) w budynku i wspólnych pomieszczeniach

 

 

 

         13. Proszę opisać zakres tych remontów

            ……………………………………………………………………...............................

            ……………………………………………………………………...............................

            ……………………………………………………………………...............................

            ……………………………………………………………………...............................

            ……………………………………………………………………...............................

            ……………………………………………………………………...............................

 

 

 

14. Czy po podwyżce czynszów GZNK wykonywał remonty

(proszę podkreślić jedną lub dwie odpowiedzi):

●) w Pana/Pani mieszkaniu

●) w budynku i wspólnych pomieszczeniach

 

 

 

         15. Proszę opisać zakres tych remontów:

            ……………………………………………………………………...............................

            ……………………………………………………………………...............................

            ……………………………………………………………………...............................

            ……………………………………………………………………...............................

            ……………………………………………………………………...............................

            ……………………………………………………………………...............................

 

 

 

 

 

16. W Pana/Pani ocenie po podwyżce czynszów

(proszę podkreślić właściwą odpowiedź):

 

●) GZNK bardziej dba o budynek, w którym Pan/Pani mieszka

●) nie zauważyłam/zauważyłem żadnych zmian

●) mam wrażenie, ze jest gorzej niż przed podwyżką.

 

 

 

Miejsce na dodatkowe opinie na temat zmian w opłatach czynszowych:

 

 ……………………………………………………………………...............................

 ……………………………………………………………………...............................

 ……………………………………………………………………...............................

 ……………………………………………………………………...............................

 ……………………………………………………………………...............................

 ……………………………………………………………………...............................

 ……………………………………………………………………...............................

 ……………………………………………………………………...............................

 ……………………………………………………………………...............................

 ……………………………………………………………………...............................

 ……………………………………………………………………...............................

 ……………………………………………………………………...............................

 ……………………………………………………………………...............................

 ……………………………………………………………………...............................

 ……………………………………………………………………...............................

 ……………………………………………………………………...............................

 ……………………………………………………………………...............................

 ……………………………………………………………………...............................

 ……………………………………………………………………...............................

 ……………………………………………………………………...............................

 ……………………………………………………………………...............................

 ……………………………………………………………………...............................

 ……………………………………………………………………...............................

 ……………………………………………………………………...............................

 ……………………………………………………………………...............................

 ……………………………………………………………………...............................

 ……………………………………………………………………...............................

 ……………………………………………………………………...............................

 ……………………………………………………………………...............................

 ……………………………………………………………………...............................

 ……………………………………………………………………...............................

 ……………………………………………………………………...............................

 ……………………………………………………………………...............................

 ……………………………………………………………………...............................

 ……………………………………………………………………...............................

 ……………………………………………………………………...............................

 ……………………………………………………………………...............................

 ……………………………………………………………………...............................